Viceværtservice


Viceværten er husets bedste ven. Det er ham, der holder øje med husets trivsel. Ved at lade os varetage denne funktion, sikrer I en høj standard. Vi holder døgnvagt, så beboerne trygt kan ringe når som helst, uanset problemets størrelse. Omfanget af vores viceværtservice kan spænde lige fra enkelte opgaver til en fuldservicefunktion, hvor vi også holder tilsyn med håndværkere og andre servicevirksomheder, som er tilknyttet ejendommen.


Vores vicevært funktion dækker følgende områder:

 • Beboerkontakt
 • Håndværker rekviering og tilsyn hermed
 • Døgnvagt
 • Fejning af gade og gård
 • Fejning af nedgange
 • Rensing af lyskasser
 • Fejning af kælder- /loftgange
 • Snerydning og glatførebekæmpelse
 • Rensning af tagrender
 • Justering/smøring af døre samt dørpumper
 • Fejning af tørrerum
 • Fejning af cykelkælder
 • Fejning af varmekælder
 • Renholdelse af vaskeri
 • Tømning af skakte
 • Renholdelse af renovationsrum
 • Storskrald
 • Udskiftning af navnskilte
 • Ukrudtsbekæmpelse af gade og gård
 • Tilsyn med og udskiftning af ejendommens belysning