Varmemester


Vi sørger for at varmeanlægget altid er udluftet og stillet korrekt. Det sikrer maksimal udnyttelse af varmekilden og en god økonomi til glæde for mennesker og miljø.
Vi hjælper også gerne med gode råd til besparelser samt energirenovering.


Vores Varmemester funktioner dækker følgende områder :

  • Beboerkontakt
  • Rep. af termostat
  • Døgnvagt
  • Udslamning af varmtvandsbeholder
  • Tilsyn med varmecentral
  • Udluftning af varmeanlæg
  • ELO
  • Påfyldning af varmeanlæg
  • Udluftning af radiatorer